Legea nr.17 /2014

privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului- LEGE nr.174 din 14 august 2020


- ORDIN nr.311/94/M.12/3.525/2020

Data Tip Cerere afișare ofertă Detalii
26.07.2021 teren agricol 0,29 ha
22.07.2021 teren agricol 0,14 ha
18.06.2021 teren agricol 3187 mp
09.06.2021 teren agricol 3500 mp
19.05.2021 teren agricol 932,46 mp
28.04.2021 teren agricol 2400 mp
27.04.2021 teren agricol 2100 mp
06.04.2021 teren agricol 2400 mp
06.04.2021 teren agricol 2100 ha
23.03.2021 teren agricol 1200 ha
18.03.2021 teren agricol 0,21 ha
18.03.2021 teren agricol 0,41 ha
16.03.2021 teren agricol 1555 ha
16.03.2021 teren agricol 350 mp
14.03.2021 teren agricol 0,300 ha
14.03.2021 teren agricol 0,900 ha
14.03.2021 teren agricol 2499 ha
14.03.2021 teren agricol 3500 ha
15.03.2021 teren agricol 8000 mp
11.03.2021 teren agricol 15000 mp
11.03.2021 teren agricol 0.15 ha
11.03.2021 teren agricol 0.27 ha
25.02.2021 teren arabil 1200 mp
25.02.2021 teren arabil 1200 mp
25.02.2021 teren arabil 76 mp
25.02.2021 teren arabil 1000 mp
23.02.2021 teren arabil 222 mp
23.02.2021 teren arabil 280 mp
23.02.2021 teren arabil 0.0246 ha
23.02.2021 teren arabil 0.24 ha
23.02.2021 teren arabil 705 mp
23.02.2021 teren arabil 2955 ha
23.02.2021 teren arabil 67 mp
22.02.2021 teren agricol
22.02.2021 teren agricol
22.02.2021 teren agricol
Nr. Descriere Fișier
01 Cerere pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model formular persoane fizice)
02 Formular pentru oferta de vânzare teren (model persoane fizice)
03 Lista preemptorilor în vederea exercitării dreptului la preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință