Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
48 28.07.2023 privind aprobarea Plan Urbanistic General al Comunei Ciurila cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia
37 04.05.2023 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al com. Ciurila, jud. Cluj
36 21.04.2023 privind solicitare de încadrare a segemntului de drum județean DJ 103 Z poziția kilometrică km. 0+000-km. 3+ 977, înscris în CF nr. 57380 (...)
35 21.04.2023 privind înscrierea în domeniul public al Comunei Ciurila a bunurilor realizate prin investiția ”Sistem de alimentare cu apă potabilă, loc. Sutu, com. Ciurila” și aprobarea transmiterii în concesiune a infrastructurii de apă potabilă din localitatea Sutu către Compania de Apă Arieș S.A.
34 21.04.2023 privind avizarea pentru efectuarea lucrărilor S.P. Cluj nr. I - 22 - 1037 ”Descentralizare RED - injecție putere în loc. Ciurila, com. Ciurila, zona centrală”
33 21.04.2023 privind aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2023
32 21.04.2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, pe secțiuni de funcționare și dezvoltare, aferent trim.1, anul 2023, până la data de 31.03.2023
31 21.04.2023 privind includerea teritoriului UAT Ciurila în parteneriatul LEADER ”Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027
30 21.04.2023 privind înființarea Poliției Locale a comunei Ciurila
29 21.04.2023 privind desemnarea unui reprezentant în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ciurila, ca urmare a vacantării unei poziții și convocării adunării foștilor proprietari deposedați de terenuri din com. Ciurila
28 21.04.2023 cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de ”REFACERE POD DUPĂ CALAMITĂȚI 2021 PESTE RÂUL FILEA ÎN LOCALITATEA FILEA DE JOS, COMUNA CIURILA, JUDEȚUL CLUJ” prin lucrări executate pe domeniul public al comunei Ciurila
27 21.04.2023 privind încetarea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Ciurila nr. 2583/12.06.2015
26 21.04.2023 privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire teren, amenajări exterioare în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
25 21.04.2023 privind aprobarea PUD pentru construire două locuințe unifamiliale, foișor, acces împrejmuire, racorduri și branșamente la rețelele de utilități în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
24 05.04.2023 privind acceptarea unei noi membre în Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (AMTPC)
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
2133 10.04.2023 privind desemnarea unui reprezentant în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ciurila, ca urmare a vacantării unei poziții și convocării adunării proprietarilor de terenuri din com. Ciurila
2085 07.04.2023 privind solicitare de încadrare a segmentului de drum județean DJ 103 Z poziția kilometrică km. 0+000-km. 6+66, traseul Sălicea - Micești, înscris în CF nr. 57380, 57844, 60741 - UAT Ciurila, din categoria funcțională a drumurilor de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local cu denumirea de DC 91 poziția kilometrică km. 0+000 - km.6+663, traseul Sălicea - Micești înscris în CF nr.57380, 57844, 60741 - UAT Ciurila
2083 07.04.2023 privind înscrierea în domeniul public al Comunei Ciurila a bunurilor realizate prin investiția ”Sistem de alimentare cu apă potabilă, loc. Sutu, com. Ciurila” și aprobarea transmiterii în concesiune a infrastructurii de apă potabilă din localitatea Sutu către Compania de Apă Arieș S.A.
2052 06.04.2023 privind aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022
2050 06.04.2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, pe secțiuni de funcționare și dezvoltare, aferent trim.1, anul 2023, până la data de 31.03.2023
2048 06.04.2023 privind avizarea pentru efectuarea lucrărilor S.P. Cluj nr. I-22-1037- ”Descentralizare RED - injecție putere în loc. Ciurila, com. Ciurila, zona centrală”
2046 06.04.2023 privind includerea teritoriului UAT Ciurila în parteneriatul LEADER ”Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027
2011 06.04.2023 privind aprobarea înființării Poliției Locale a comunei Ciurila
1977 04.04.2023 privind aprobarea efectuării lucrărilor de ”REFACERE POD DUPĂ CALAMITĂȚI 2021 PESTE RÂUL FILEA ÎN LOCALITATEA FILEA DE JOS, COMUNA CIURILA, JUDEȚUL CLUJ” prin lucrări efectuate pe domeniul public al comunei Ciurila
1849 31.03.2023 privind încetarea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Ciurila nr. 2583/12.06.2015
1846 30.03.2023 privind aprobarea PUD pentru construire două locuințe unifamiliale, foișor, acces împrejmuire, racorduri și branșamente la rețelele de utilități în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
1136 30.03.2023 privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire teren, amenajări exterioare în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
- 2023 privind aprobarea ORGANIGRAMEI a STATULUI DE FUNCȚII și al numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ciurila pe ANUL 2023
- 2023 privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ pe raza unității administrativ teritorială - Ciurila - în anul școlar 2023 - 2024
- 2023 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Ciurila și al Regulamentului Local de Urbanism aferent aprobat prin H.C.L. nr. 59 / 11.12.2015 până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 30.06.2023
- 2023 privind aprobarea PUZ pentru construire patru locuințe protejate în loc. Sălicea, com. Ciurila
- 2023 privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
- 2023 privind aprobarea PUD pentru construire de casă unifamilială, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
- 2023 privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
2133 10.04.2023 privind desemnarea unui reprezentant în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ciurila, ca urmare a vacantării unei poziții și convocării adunării proprietarilor de terenuri din com. Ciurila -
2085 07.04.2023 privind solicitare de încadrare a segmentului de drum județean DJ 103 Z poziția kilometrică km. 0+000-km. 6+66, traseul Sălicea - Micești, înscris în CF nr. 57380, 57844, 60741 - UAT Ciurila, din categoria funcțională a drumurilor de interes județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local cu denumirea de DC 91 poziția kilometrică km. 0+000 - km.6+663, traseul Sălicea - Micești înscris în CF nr.57380, 57844, 60741 - UAT Ciurila -
2083 07.04.2023 privind înscrierea în domeniul public al Comunei Ciurila a bunurilor realizate prin investiția ”Sistem de alimentare cu apă potabilă, loc. Sutu, com. Ciurila” și aprobarea transmiterii în concesiune a infrastructurii de apă potabilă din localitatea Sutu către Compania de Apă Arieș S.A. -
2052 06.04.2023 privind aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2022 -
2050 06.04.2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, pe secțiuni de funcționare și dezvoltare, aferent trim.1, anul 2023, până la data de 31.03.2023 -
2048 06.04.2023 privind avizarea pentru efectuarea lucrărilor S.P. Cluj nr. I-22-1037- ”Descentralizare RED - injecție putere în loc. Ciurila, com. Ciurila, zona centrală” -
2046 06.04.2023 privind includerea teritoriului UAT Ciurila în parteneriatul LEADER ”Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027 -
2011 06.04.2023 privind aprobarea înființării Poliției Locale a comunei Ciurila -
1977 04.04.2023 privind aprobarea efectuării lucrărilor de ”REFACERE POD DUPĂ CALAMITĂȚI 2021 PESTE RÂUL FILEA ÎN LOCALITATEA FILEA DE JOS, COMUNA CIURILA, JUDEȚUL CLUJ” prin lucrări efectuate pe domeniul public al comunei Ciurila -
1849 31.03.2023 privind încetarea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Ciurila nr. 2583/12.06.2015 -
1846 30.03.2023 privind aprobarea PUD pentru construire două locuințe unifamiliale, foișor, acces împrejmuire, racorduri și branșamente la rețelele de utilități în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
1136 30.03.2023 privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire teren, amenajări exterioare în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
- 2023 privind aprobarea ORGANIGRAMEI a STATULUI DE FUNCȚII și al numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Ciurila pe ANUL 2023 -
- 2023 privind aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ pe raza unității administrativ teritorială - Ciurila - în anul școlar 2023 - 2024 -
- 2023 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Comunei Ciurila și al Regulamentului Local de Urbanism aferent aprobat prin H.C.L. nr. 59 / 11.12.2015 până la intrarea în vigoare a noului Plan urbanistic general, dar nu mai târziu de data 30.06.2023 -
- 2023 privind aprobarea PUZ pentru construire patru locuințe protejate în loc. Sălicea, com. Ciurila -
- 2023 privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
- 2023 privind aprobarea PUD pentru construire de casă unifamilială, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
- 2023 privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
Nr. Data Scurtă descriere Observații
Nr. Data Scurtă descriere Observații
48 28.07.2023 privind aprobarea Plan Urbanistic General al Comunei Ciurila cu Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia -
37 04.05.2023 privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al com. Ciurila, jud. Cluj -
36 21.04.2023 privind solicitare de încadrare a segemntului de drum județean DJ 103 Z poziția kilometrică km. 0+000-km. 3+ 977, înscris în CF nr. 57380 (...) -
35 21.04.2023 privind înscrierea în domeniul public al Comunei Ciurila a bunurilor realizate prin investiția ”Sistem de alimentare cu apă potabilă, loc. Sutu, com. Ciurila” și aprobarea transmiterii în concesiune a infrastructurii de apă potabilă din localitatea Sutu către Compania de Apă Arieș S.A. -
34 21.04.2023 privind avizarea pentru efectuarea lucrărilor S.P. Cluj nr. I - 22 - 1037 ”Descentralizare RED - injecție putere în loc. Ciurila, com. Ciurila, zona centrală” -
33 21.04.2023 privind aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2023 -
32 21.04.2023 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, pe secțiuni de funcționare și dezvoltare, aferent trim.1, anul 2023, până la data de 31.03.2023 -
31 21.04.2023 privind includerea teritoriului UAT Ciurila în parteneriatul LEADER ”Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027 -
30 21.04.2023 privind înființarea Poliției Locale a comunei Ciurila -
29 21.04.2023 privind desemnarea unui reprezentant în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Ciurila, ca urmare a vacantării unei poziții și convocării adunării foștilor proprietari deposedați de terenuri din com. Ciurila -
28 21.04.2023 cu privire la aprobarea efectuării lucrărilor de ”REFACERE POD DUPĂ CALAMITĂȚI 2021 PESTE RÂUL FILEA ÎN LOCALITATEA FILEA DE JOS, COMUNA CIURILA, JUDEȚUL CLUJ” prin lucrări executate pe domeniul public al comunei Ciurila -
27 21.04.2023 privind încetarea contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunei Ciurila nr. 2583/12.06.2015 -
26 21.04.2023 privind aprobarea PUD pentru construire locuință unifamilială, acces, împrejmuire teren, amenajări exterioare în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
25 21.04.2023 privind aprobarea PUD pentru construire două locuințe unifamiliale, foișor, acces împrejmuire, racorduri și branșamente la rețelele de utilități în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
24 05.04.2023 privind acceptarea unei noi membre în Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj (AMTPC) -
Nr. Data Scurtă descriere Observații