Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
23 12.03.2021 privind aprobarea constituirii COMISIEI MIXTE DE VERIFICARE ȘI MEDIERE A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERI desfășurate pe teritoriul UAT CIURILA
22 12.03.2021 privind aprobarea utilizării în cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020
21 12.03.2021 privind aprobarea bilanțului la data de 31.12.2020
20 12.03.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021 ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare
19 12.03.2021 privind aprobarea reabilitării drumului comunal DC71 și strada localității cuprinse în domeniul public comunal și amplasarea rețelelor edilitare, inclusiv ape pluviale
18 12.03.2021 privind aprobarea asocierii Comunei Ciurila în vederea constituirii Regiei Autonome "Ocolul Silvic Șoimul Arieș", constituirea Regiei Autonome ”Ocolul Silvic Șoimul Arieș”, în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităților administrativ-teritoriale mun. Turda, Comuna Aiton, Comuna Baciu, Comuna Ceanu Mare, Municipiul Câmpia Turzii, Comuna Feleacu, Comuna Luna, Comuna Lupșa, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Moldovenești, Comuna Ocoliș, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Petreștii de Jos, Comuna Săndulești, Comuna Sanger, Comuna Tăureni, Comuna Tritenii de Jos, Municipiul Turda, Comuna Tureni, Comuna Valea Largă, Comuna Viișoara, Comuna Zau de Câmpie și aprobarea Regulamentului activității de administrare a pădurilor în regim silvic
17 12.03.2021 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului teren cu nr. cadastral 57313, situat în sat Sălicea, UAT Ciurila, în 2 loturi noi
16 12.03.2021 privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții pentru aruncarea, abandonarea și gestionarea necontrolată a deșeurilor, pe domeniul public și privat al comunei Ciurila
15 12.03.2021 privind aprobarea PUD pentru construire casa unifamilială, fosa septică, îmrejmuire, racorduri și branșamente la 2 rețele de utilități urbane, în sat Pădureni, com. Ciurila, jud. Cluj
14 12.02.2021 privind desemnarea reprezentantului Comunei Ciurila în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru noul mandat 2020-2024
13 12.02.2021 privind prelungirea valabilității PUD-ului pentru construire locuința, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente la rețele de utilități urbane, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
12 12.02.2021 privind aprobarea PUD-ului pentru construire casa familiala, împrejmuire, racorduri și branșamente la rețele de utilități urbane, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
11 12.02.2021 privind aprobarea PUD-ului pentru construire locuință unifamlilală, garaj, pivniță, terasamente, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente la rețele de utilități urbane, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj
10 12.02.2021 privind aprobarea PUD pentru construire locuință, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețele de utilități urbane, în sat Filea de Jos, com. Ciurila
04 15.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenului de sport din comuna Ciurila, sat Sălicea
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- 2021 privind aprobarea anexelor pentru închirierea unui teren în suprafață de 2000 mp din sat Sălicea, aparținând domeniului privat al comunei Ciurila, în vederea construirii unui depozit de lemne pentru cetățenii comunei Ciurila
03 22.04.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ teritorială a comunei Ciurila și sancționarea faptelor care constituie contravenții pentru distrugerea terenurilor agricole de către animalele domestice
02 20.01.2021 privind constituirea comisiei mixte de monitorizare și control a derulării contractelor de închiriere și prestări servicii, aflate în desfășurare pe teritoriul UAT Ciurila
01 20.01.2021 privind aprobarea asocierii Comunei Ciurila în vederea constituirii Regiei Autonome "Ocolul Silvic Șoimul Arieș", constituirea Regiei Autonome ”Ocolul Silvic Șoimul Arieș”, în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităților administrativ-teritoriale mun. Turda, Comuna Aiton, Comuna Baciu, Comuna Ceanu Mare, Municipiul Câmpia Turzii, Comuna Feleacu, Comuna Luna, Comuna Lupșa, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Moldovenești, Comuna Ocoliș, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Petreștii de Jos, Comuna Săndulești, Comuna Sanger, Comuna Tăureni, Comuna Tritenii de Jos, Municipiul Turda, Comuna Tureni, Comuna Valea Largă, Comuna Viișoara, Comuna Zau de Câmpie și aprobarea Regulamentului activității de administrare a pădurilor în regim silvic
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- 2021 privind aprobarea anexelor pentru închirierea unui teren în suprafață de 2000 mp din sat Sălicea, aparținând domeniului privat al comunei Ciurila, în vederea construirii unui depozit de lemne pentru cetățenii comunei Ciurila -
03 22.04.2021 privind aprobarea regulamentului de organizare a pășunatului pe raza administrativ teritorială a comunei Ciurila și sancționarea faptelor care constituie contravenții pentru distrugerea terenurilor agricole de către animalele domestice -
02 20.01.2021 privind constituirea comisiei mixte de monitorizare și control a derulării contractelor de închiriere și prestări servicii, aflate în desfășurare pe teritoriul UAT Ciurila -
01 20.01.2021 privind aprobarea asocierii Comunei Ciurila în vederea constituirii Regiei Autonome "Ocolul Silvic Șoimul Arieș", constituirea Regiei Autonome ”Ocolul Silvic Șoimul Arieș”, în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităților administrativ-teritoriale mun. Turda, Comuna Aiton, Comuna Baciu, Comuna Ceanu Mare, Municipiul Câmpia Turzii, Comuna Feleacu, Comuna Luna, Comuna Lupșa, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Moldovenești, Comuna Ocoliș, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Petreștii de Jos, Comuna Săndulești, Comuna Sanger, Comuna Tăureni, Comuna Tritenii de Jos, Municipiul Turda, Comuna Tureni, Comuna Valea Largă, Comuna Viișoara, Comuna Zau de Câmpie și aprobarea Regulamentului activității de administrare a pădurilor în regim silvic -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Observații
23 12.03.2021 privind aprobarea constituirii COMISIEI MIXTE DE VERIFICARE ȘI MEDIERE A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERI desfășurate pe teritoriul UAT CIURILA -
22 12.03.2021 privind aprobarea utilizării în cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020 -
21 12.03.2021 privind aprobarea bilanțului la data de 31.12.2020 -
20 12.03.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021 ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare -
19 12.03.2021 privind aprobarea reabilitării drumului comunal DC71 și strada localității cuprinse în domeniul public comunal și amplasarea rețelelor edilitare, inclusiv ape pluviale -
18 12.03.2021 privind aprobarea asocierii Comunei Ciurila în vederea constituirii Regiei Autonome "Ocolul Silvic Șoimul Arieș", constituirea Regiei Autonome ”Ocolul Silvic Șoimul Arieș”, în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităților administrativ-teritoriale mun. Turda, Comuna Aiton, Comuna Baciu, Comuna Ceanu Mare, Municipiul Câmpia Turzii, Comuna Feleacu, Comuna Luna, Comuna Lupșa, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Moldovenești, Comuna Ocoliș, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Petreștii de Jos, Comuna Săndulești, Comuna Sanger, Comuna Tăureni, Comuna Tritenii de Jos, Municipiul Turda, Comuna Tureni, Comuna Valea Largă, Comuna Viișoara, Comuna Zau de Câmpie și aprobarea Regulamentului activității de administrare a pădurilor în regim silvic -
17 12.03.2021 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului teren cu nr. cadastral 57313, situat în sat Sălicea, UAT Ciurila, în 2 loturi noi -
16 12.03.2021 privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții pentru aruncarea, abandonarea și gestionarea necontrolată a deșeurilor, pe domeniul public și privat al comunei Ciurila -
15 12.03.2021 privind aprobarea PUD pentru construire casa unifamilială, fosa septică, îmrejmuire, racorduri și branșamente la 2 rețele de utilități urbane, în sat Pădureni, com. Ciurila, jud. Cluj
14 12.02.2021 privind desemnarea reprezentantului Comunei Ciurila în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru noul mandat 2020-2024 -
13 12.02.2021 privind prelungirea valabilității PUD-ului pentru construire locuința, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente la rețele de utilități urbane, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
12 12.02.2021 privind aprobarea PUD-ului pentru construire casa familiala, împrejmuire, racorduri și branșamente la rețele de utilități urbane, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
11 12.02.2021 privind aprobarea PUD-ului pentru construire locuință unifamlilală, garaj, pivniță, terasamente, acces, împrejmuire, racorduri și branșamente la rețele de utilități urbane, în sat Sălicea, com. Ciurila, jud. Cluj -
10 12.02.2021 privind aprobarea PUD pentru construire locuință, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețele de utilități urbane, în sat Filea de Jos, com. Ciurila -
04 15.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenului de sport din comuna Ciurila, sat Sălicea -
Nr. Data Scurtă descriere Observații