Dispozițiile autorității executive

Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive; Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
78 08.05.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ciurila în ședință ordinară de lucru din 12.05.2023
77 05.05.2023 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădinițe
76 05.05.2023 privind rectificarea bugetului local
75 03.05.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ciurila în ședință extraordinară, de îndată din 04.05.2023
74 03.05.2023 privind delegarea sarcinilor de serviciu
74 03.05.2023 privind delegarea sarcinilor de serviciu
67 02.05.2023 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie
61 02.05.2023 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădinițe
Nr. Data Scurtă descriere Fișier


în curs de actualizare . . .

Nr. Data Descriere Observații
79 02.05.2023 privind încetarea alocației de susținere a familiei GDPR
78 08.05.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ciurila în ședință ordinară de lucru din 12.05.2023 -
77 05.05.2023 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădinițe -
76 05.05.2023 privind rectificarea bugetului local -
75 03.05.2023 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ciurila în ședință extraordinară, de îndată din 04.05.2023 -
74 03.05.2023 privind delegarea sarcinilor de serviciu -
72 02.05.2023 privind plata indemnizației pentru adult cu handicap grav GDPR
71 02.05.2023 privind încetarea indemnizației pentru adult cu handicap grav GDPR
70 02.05.2023 privind plata indemnizației pentru adult cu handicap grav GDPR
69 02.05.2023 privind plata indemnizației pentru adult cu handicap grav GDPR
68 02.05.2023 privind plata indemnizației pentru adult cu handicap grav GDPR
67 02.05.2023 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie -
66 02.05.2023 privind modificarea alocației de susținere a familiei GDPR
65 02.05.2023 privind modificarea alocației de susținere a familiei GDPR
64 02.05.2023 privind modificarea alocației de susținere a familiei GDPR
63 02.05.2023 privind modificarea alocației de susținere a familiei GDPR
62 02.05.2023 privind încetarea alocației de susținere a familiei GDPR
61 02.05.2023 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădinițe -
Nr. Data Descriere Observații