Dispozițiile autorității executive

Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ; Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale autorității executive; Registrul pentru evidența dispozițiilor autorității executive


Nr. Data Scurtă descriere Fișier
125 02.09.2022 privind convocarea Consiliului Local al comunei Ciurila în ședință ordinară de lucru din 09.09.2022
115 04.08.2022 privind închiderea unității S.C. ANIA EVENTS S.R.L.
Nr. Data Scurtă descriere Fișier


în curs de actualizare . . .

Nr. Data Descriere
- - . . . în curs de actualizare
Nr. Data Descriere