Procese verbale ședințe Consiliu local

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea Consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal. În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.


Data Descriere Fișier
11.08.2023 Proces verbal, încheiat azi 11.08.2023, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Ciurila
04.05.2023 Proces verbal, încheiat azi 04.05.2022, cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Ciurila
21.04.2023 Proces verbal, încheiat azi 21.04.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Ciurila
07.04.2023 Proces verbal, încheiat azi 05.04.2022, cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Ciurila
23.08.2022 Proces verbal, încheiat azi 23.08.2022, cu ocazia ședinței de îndată de lucru a Consiliului Local Ciurila
05.08.2022 Proces verbal, încheiat azi 05.08.2022, cu ocazia ședinței de lucru ordinara a Consiliului Local Ciurila
09.07.2021 Proces verbal, încheiat azi 09.07.2021, cu ocazia ședinței de lucru ordinara a Consiliului Local Ciurila
14.05.2021 Proces verbal, încheiat azi 14.05.2021, cu ocazia ședinței de lucru ordinara a Consiliului Local Ciurila
09.04.2021 Proces verbal, încheiat azi 09.04.2021, cu ocazia ședinței de lucru ordinara a Consiliului Local Ciurila
12.03.2021 Proces verbal, încheiat azi 12.03.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Ciurila