Secțiune formulare

Din aceasta secțiune puteți descărca formulare tipizate în format Adobe PDF.


Descriere Fișier
Acte necesare pentru acordarea alocației de stat străinătate
Acte necesare pentru acordarea alocației de stat
Acte necesare pentru acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de ajutor social
Acte necesare pentru întocmirea dosarului privind acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță
Cereri ( format PDF )
Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru solicitarea tichetului social electronic pentru alimente/masă caldă - familie cu copii -
Cerere pentru acordarea indemnizației pentru persoana cu handicap grav
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / supliment
Cerere, declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social
Cerere, declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social (fișier inteligent PDF)
Tutorial completare
Cerere, declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță
Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului / stimulentul de inserție / indemnizației lunare / sprijinul lunar și alocației de stat pentru copii
Cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială
Adeverințe ( format PDF )
Descriere Fișier
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local
Descriere Fișier
Declarație de căsătorie
Declarație de naționalitate
Declarație privind starea sănătății
Descriere Fișier
Cerere tip privind liberul acces la informații de interes public (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul unui răspuns negativ (Legea 544/2001)
Model reclamație administrativă în cazul lipsei de răspuns în termen legal (Legea 544/2001)
Descriere Fișier
Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Ciurila
LEGISLAȚIE
HOTĂRÂRE GUVERN 714/2022
privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate și epurare a apelor uzate
-