Documente de interes public


Anunț privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1000mp., în sat Sălicea, com. Ciurila, în vederea amplasării de materiale de construcții și pentru comercializare

- Anunț

PRIMĂRIA COMUNEI CIURILA cu sediu, Com. Ciurila, sat Ciurila str. Principală nr 5, jud. Cluj, telefon/fax 0364806500, cod fiscal 4924004 reprezentată prin POPA TEODOR CRISTINEL, având funcția de primar,
Informează cetățenii că, începând de miercuri, data de 05.10.2022, CTP va asigura transportul local pe ruta Cluj-Napoca - Filea de Jos, com. Ciurila. Transportul va fi deservit de un microbuz, după următorul program de funcționare:
(detalii în documentul atașat)

Program funcționare

Anunț privind închirierea prin licitație publică a a unui spațiu compus din 1 cameră în suprafață de 15 mp situat în apartament nr. 2 din sat Ciurila, com. Ciurila, cu destinația cabinet stomatologic
(detalii în documentul atașat)

- Descarcă anunț

Drum județean nou de ieșire de pe autostrada A3, care va ocoli localitățile Ciurila și Sălicea
O nouă rută de acces în municipiul Cluj-Napoca din Florești (zona Tăuți)
Urmare a solicitărilor venite din partea primarului comunei Ciurila, domnul Cristinel Popa, și a locuitorilor comunei, Consiliul Județean Cluj a înaintat către Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Vest, o propunere de construire și finanțare a unui nou drum județean care să facă legătura între Autostrada A3 și Centura de sud a municipiului Cluj-Napoca, cu ocolirea localităților Ciurila și Sălicea
(detalii în documentul atașat)

- Comunicat integral

Primăria Comunei Ciurila va aduce la cunoștință că începând cu data de 19.07.2022, în baza H.C.L. nr. 57/01.07.2022, se eliberează bonuri pentru material lemnos. Cetățenii pot beneficia dacă au domiciliul sau reședința (flotant) valabil pe Comuna Ciurila și nu înregistrează datorii la bugetul local. Pentru fiecare gospodărie care îndeplinește condițiile de acordare se va elibera un BON a 3mc, din care 2mc esență moale + 1mc esență tare, în valoare de 650 lei. Bonul se va solicita personal cu cartea de identitate.
Pentru programări și ridicarea masei lemnoase se va lua legătura cu domnul pădurar, ZAH OVIDIU, la nr. de telefon 0746-209-966

- Descarcă anunț

Vă informăm că începând cu data de 12.07.2022, puteți solicita recenzarea dumneavoastră
la Căminul Cultural din localitatea Sălicea unde recenzorul va sta la dispoziția dumneavoastră între orele 12:00 - 19:00.
Menționăm că sustragerea de la recenzare se pedepsește cu amendă


(detalii în documentul atașat)

- Descarcă anunț

În perioada 11-12 iulie se desfășoară campania Comune Curate în Comuna Ciurila jud. Cluj.
Predă deșeurile electrice apelând unul din numerele 0747326842 sau 0749326842
și primești un premiu instant!

PRIMARIA COMUNEI CIURILA cu sediu, Com. Ciurila, sat Ciurila str. Principală nr 5, jud. Cluj, telefon/fax 0364806500, cod fiscal 4924004 reprezentată prin POPA TEODOR CRISTINEL, având funcția de primar, Prin prezenta, aducem la cunoștință și, totodată, rugăm utilizatorii de apă potabilă din localitățile componente ale comunei Ciurila, să foloseasca apa pe cât posibil strict pentru scopuri casnice.
Odată cu venirea sezonului călduros, o parte importantă a apei potabile din rețeaua publică de distribuție este folosită pentru udarea grădinilor, serelor, livezilor, curților, pentru fermele de animale, etc, ceea ce poate ocaziona suprasolicitarea sistemului public de alimentare cu apă, proiectat și realizat, în principal pentru scopuri casnice, având ca și urmare lipsa de debit sau chiar lipsa totală a apei pentru satisfacerea nevoilor umane și gospodărești minime, privându-i astfel de un element vital.
Odată cu temperaturile ridicate din ultima perioadă, consumul de apă potabilă a crescut mult peste necesarul strict casnic al populației și economiei din perioade cu regim termic normal, ceea ce a declanșat un semnal de alarmă privind alimentarea cu apă în bune condiții, în perioada următoare.
Astfel, rugăm utilizatorii din comuna Ciurila, să nu mai folosească apă potabilă pentru activități agricole, grădinarit și/sau zootehnice, utilizând pentru aceste scopuri pe cât posibil, apa din alte surse (fântâni, puțuri, apă pluvială colectată). Dacă nu se fac eforturi de a reduce consumul de apă potabilă pentru agricultură, există posibilitatea ca unii utilizatori să fie privați de acest element vital de a avea minimul de apă pentru băut, spălat și alte necesități zilnice. Pe cale de consecință, reamintim că legislația în vigoare descurajează utilizarea apei potabile distribuită prin rețeaua publică pentru alte scopuri decat cele casnice.
Având în vedere că, operatorii regionali de alimentare cu apă și colectare-epurare ape uzate care deservesc comuna Ciurila sunt Compania de Apă Someș S.A și Compania de Apă Arieș S.A., rugăm consumatorii de apă potabilă ca, pentru problemele apărute la alimentarea cu apă potabilă (furnizare, sistare, defectiuni), sa se adreseze acestor institutii responsabile pentru asigurarea continuității și siguranței alimentării cu apă potabilă, colectarea și epurarea apelor uzate.
Apa este viață! Investind în apă, investim în viitorul nostru, pentru un mediu curat!

Vă mulțumim!
PRIMAR,
Popa Teodor Cristinel

PRIMĂRIA COMUNEI CIURILA cu sediu, Com, Ciurila, sat Ciurila str. Principală nr. 5m jud. Cluj, telefon/fax 0364-806-500, cod fiscal 4924004 reprezentată prin POPA TEODOR CRISTINEL, având funcția de primar,
Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, S.C. Total Business Land S.R.L., în calitate de prestator în cadrul contractului de prestări servicii nr. 27680/ 23.06.2021 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de Cadastru și Carte funciară a imobilelor situate în UAT Ciurila din județul Cluj, încheiat cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, va colecta documentele pentru înscrierea proprietății după următorul program:
(detalii în documentul atașat)

- Descarcă anunț

ANUNȚ privind închirierea prin licitație publică a terenului de sport din sat Sălicea și a unui teren situat între cele două drumuri județene, 107 R și 104 Z, pentru desfășurarea de activități sportive și pentru susținerea unor activități de alimentație publică

- Descarcă anunț

Primăria și Consiliul Local al Comunei Ciurila vă invită Joi, 16 Iunie 2022, ora 17:00 la Căminul Cultural din localitatea Sălicea pentru dezbaterea publică a obiectivului:
”REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA CIURILA, JUD. CLUJ”
Vom avea invitați pentru explicații suplimentare pe arhitectul șef al județului, domnul arh. Claudiu-Daniel SALANȚĂ și elaboratorul Planului Urbanistic General, domnul arh. Horațiu - Șerban RĂCĂȘAN
Vă așteptăm în număr cât mai mare
Primarul comunei Ciurila
Popa Teodor Cristinel

- Descarcă anunț

Prin prezenta subscrisa S.C. Total Business Land S.R.L., în calitate de prestator in cadrul contractului de prestări servicii nr. 27680/ 23.06.2021 - Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de Cadastru și Carte funciară a imobilelor situate in UAT Ciurila din județul Cluj, Lotul 107, incheiat cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, vă solicităm respectuos sa anunțați toți posesorii sau proprietarii din satul Ciurila, comuna Ciurila ca în perioada 18.05.2022 - 19.05.2022, între orele 10:00 - 15:00 la Căminul Cultural, vom colecta documentele pentru înscrierea proprietății.
(detalii în documentul atașat)

- Descarcă anunț

Primăria Comunei Ciurila, vă informează că, sâmbătă, data de 07.05.2022 ora 10:00, în satul Sălicea, la intrarea dinspre Cluj, com. Ciurila, se va desfășura o acțiune de ecologizare a zonelor verzi. Astfel toate persoanele care își doresc un mediu și o comună mai curată, sunt invitate sâmbătă 7 mai ora 10:00 să participe la acțiunea de ecologizare a zonelor verzi.
Acțiunea de ecologizare este inițiată de PRIMĂRIA COMUNEI CIURILA și va fi pusă în practică cu ajutorul partenerului, COMUNITATEA IDENTITARĂ ROMÂNIA și al voluntarilor.
Persoanele preocupate de mediul înconjurător sunt așteptate la locul acțiunii la ora 10:00. Acestora le vor fi puse la dispoziție saci de gunoi și mănuși de protecție.
Protejarea mediului înconjurător nu este doar datoria statului sau a voluntarilor. Fiecare dintre noi trebuie să avem un comportament responsabil și să protejăm mediul înconjurător!

- Descarcă anunț

Vă informăm că în perioada 21.02.2022 - 25.02.2022, intervalul orar 10:00 - 15:00 în locația avizată de Primărie, respectiv:
Filea de Sus - Fostul magazin
Filea de Jos - Școala
Pădureni - Cămin Cultural
Șutu - Scoala
se va realiza colectarea actelor care atestă proprietatea sau posesia imobilelor intravilane și extravilane pentru satele mai sus menționate, pentru Serviciul de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Ciurila.

Anunț

SC TOTAL BUSINESS LAND SRL in calitate de prestator in cadrul contractului nr. 27680/ 23.06.2021 - Servicii de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din UAT Ciurila.
Va informam ca in perioada 21.02.2022- 25.02.2022, intervalul orar 10:00-15:00 in locatia avizată de Primărie, se va realiza colectarea actelor care atesta proprietatea sau posesia imobilelor intravilane și extravilane pentru următoarele sate din comuna Ciurila: sat Filea de Sus, sat Filea de Jos, sat Padureni și sat Șutu.

Anunț
Acte necesare

Începând cu 1 februarie 2022, debutează recensământul populației și locuințelor, prin desfășurarea primei etape, cea de preluare a datelor din surse administrative și de creare și populare a bazei de date a recensământului cu acest prim set de date.
Documente atașate:


Instrucțiuni pentru autorecenzarea asistată
Instrucțiuni privind selecția, instruirea și recrutarea personalului de recensămânf
Propunere personal RPL
Anunț recrutare personal recensământ
Cerere de înscriere în lista de candidați pentru personalul de recensământ
Adresa U.A.T. Ciurila nr.811/09.02.2022

Vazand adresa D.G.R.F.P. Cluj nr CJR_TRZ_2 din 03.01.2022 prin care s-au repartizat institutiei noastre sume defalcate din T. V.A pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025, adresa D.G.R.F.P. nr. CJR_TRZ_89 din 05.01.2022 prin cares-au repartizat institutiei noastre sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale in vederea elaborarii si fundamentarii bugetelor locale pe anul 2022 si estimarile pentru anii 2023-2025 si adresa D.G.R.F.P. nr. CJR_TRZ_189 DIN 10.01.2022 pentru suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor cu bursele scolare;

Proiect buget

Primăria comunei Ciurila, vă aduce la cunoștință că, firma de salubritate, ECO 5 ARDEAL, și-a încheiat activitatea. Astfel, soluția provizorie a fost contractarea operatorului, SUPERCOM S.A., iar zilele de preluare a deșeurilor și taxa, rămân aceleași, plata efectuându-se, deocamdată, către Primăria Comunei Ciurila

Anunț

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, (actualizată), ANUNȚĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația
- PUD - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, MICROSTAȚIE DE EPURARE, ACCES, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI;
- Amplasament SAT SĂLICEA, COMUNA CIURILA
- Beneficiar DEAC AUREL
- Proiectant GURAU CĂTĂLIN BIA

Anunț consultare public documentație

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, (actualizată), ANUNȚĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația
PUD - CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE UNIFAMILIALE;
- Amplasament: SAT SĂLICEA, COMUNA CIURILA
- Beneficiar GAVAN ALEXANDRU
- Proiectant S.C. PLAN TRADE S.R.L.

Anunț consultare public documentație

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2.701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea ”Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism” și a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, (actualizată), ANUNȚĂM demararea Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:
- PUD - CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT, ÎMPREJMUIRE;
- Amplasament: Sat SĂLICEA, COM. CIURILA
- Beneficiar LUCA BOGDAN CRISTIAN
- Proiectant: S.C. WORKING HOUSES FOR FUTURE

Anunț

Aviz

Orar linia 40 - M16 Ciurila din 27.12.2021

- 21.12.2021 Orar linia 40 - M16

Prin prezenta, vă informam că este necesar a se interveni în instalațiile de 20KV existente în gestiunea COR MT JT Cluj, pentru a remedia unele puncte slabe și pentru a da curs unor lucrări, care au drept scop îmbunătățirea serviciilor furnizate către consumatori, respectiv prevenirea avariilor pe liniile de 20 KV (LEA 20 KV FLORESTI BAISOARA) și reducerea timpilor de realimentare a consumatorilor.
În acest sens vă comunicăm că în data de 17.12.2021, între orele 09 - 12, se va întrerupe alimentarea cu energie electrică în com. Ciurila, fiind afectați consumatorii pe următoarele strazi:
- loc. Sălicea, str. Principală - integral
- loc. Săliște, str. Principală - integral
- loc. Pruniș, str. Principală - integral
- loc. Ciurila, str. Principală - integral
- loc. Sălicea, str. Morile Sălicii - integral

- Descarcă document

Maria Alexandru aviz nr.212 din 25.11.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACCES, ÎMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI NOI LA REȚELELE DE UTILITĂȚI URBANE generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 61278 Ciurila

- Descarcă document

- Descarcă anunț ( Intenție de elaborare plan urbanistic de detaliu )

C.N. ”POȘTA ROMÂNĂ S.A” - Sucursala Cluj-Napoca din str. Regele Ferdinand, nr. 33, Cluj-Napoca, recrutează candidați pentru ocuparea (prin concurs) a postului de agent poștal grad III, în cadrul Oficiului Zonal Poștal Cluj-Napoca, agenția poștală Ciurila

- Descarcă document

Prin prezenta, vă informăm că este necesar a se interveni la instalațiile de 20KV existente în gestiunea COR MTJT Cluj, pentru a remedia unele puncte slabe și pentru a da curs unor lucări, care au drept scop îmbunătățirea serviciilor furnizae către consumatori, respectiv prevenirea avariilor pe liniile de 20KV (DERIV.20 KV S7-92 PTA SĂLIȘTE (VALISOARA)) și reducerea timpilor de realimentare a consumatorilor.
În acest sens vă comunicăm cî in data de 26.11.2021, între orele 09-16, se va întrerupe alimentarea cu energie electrică în comuna Ciurila, fiind afectați consumatorii pe următoarele străzi:
- loc. Salicea, str, Principală integral
- loc. Salicea, Morile Sălicii - integral
- loc. Săliște, str. Principală integral
- loc Pruniș str. Principală integral
- loc Ciurila, str. Principală integral

- Descarcă document

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece)
Suplimentul pentru energie (lunar, tot anul),
Măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale (sezonul rece)

- Info util

- Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Comuna Ciurila, județul Cluj, în calitate de concedent, anunță supunerea pentru dezbatere publică a documentației privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI CIURILA, JUDEȚUL CLUJ

- Descarcă document

Comisia județeana pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Cluj, Luand în considerare actul nr. 7513/2020 al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj, prin care se înainteaza comisiei județene documentația depusă de către Comisia locală de fond funciar Ciurilă în vederea validării următoarelor anexe: tabelul-anexa nr. 37, cu o poziție, pentru suprafață de 2,5972 ha teren cu vegetație forestieră, tabelul-anexa nr. 37, cu o poziție, pentru suprafață de-15,4430 ha pășune împădurită și tabelul-anexa nr. 46, cu o poziție, pentru suprafața de 3,9715 ha, toate în favoarea numiților Feneșan Ioan, Feneșan Dorinel-Valer, Rus Aurel, Trif Ioan, Cenan Maria și Suciu Valeria, in calitate de moștenitori ai defuncților Bodea Ioan, Bodea Sinziana și Trif Florica, in baza Sentinței civile nr. 2849/2018 a Judecătoriei Turda, definitiva și irevocabilă la data de 30.08.2019. (...)

- Descarcă document

Situație iluminat public Comuna Ciurila - lămpi, KM linie, puncte de aprindere, stâlpi

- Descarcă document

Primăria Comunei Ciurila vă aduce la cunoștință că începand cu data de astăzi, 13.09.2021, in baza H.C.L cu nr. 63/2021, s-a aprobat regulamentul de utilizare a autovidanjei din dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență Ciurila. Cetățenii comunei Ciurila pot beneficia pentru rezolvarea problemelor cauzate de inundații, în urma unei cereri depuse la Primăria Comunei Ciurila. Pentru programări, se va lua legatura cu domnul Samoilă Florin Paul, la numărul de telefon: 0747-900-036 după depunerea și aprobarea cererii.

- Descarcă document

Primăria Comunei Ciurila vă aduce la cunoștința că începând cu data de astăzi, 13.09.2021, în baza H.C.L cu nr. 64/2021, se eliberează bonuri pentru material lemnos. Cetățenii din satele Salicea si Ciurila pot beneficia dacă au domiciliul stabil sau reședința (flotant) valabil în satele menționate și nu înregistrează datorii la bugetul local al Comunei Ciurila. Pentru fiecare gospodărie care îndeplinește condițiile de acordare se va elibera 3 mc. din care 1 mc.esenta tare si 2 mc.esență moale, în valoare de 420 de lei și se va acorda personal cu cartea de identitate. Pentru programări și ridicarea masei lemnoase, se va lua legătura cu domnul pădurar, Zah Ovidiu, la numărul de telefon: 0746-209-966.

- Descarcă document

Primăria și Consiliul Local al Comunei Ciurila vă invită sâmbătă 04.09.2021 la orele 16 la Căminul Cultural Sălicea pentru dezbaterea publica a comunicatului de presă a ministru al transporturilor și infrastructurii Cătălin Drulea privind lansarea licitației pentru proiectarea a noi noduri rutiere între care și Nod Ciurila pe A3 Cluj-Turda Vom avea invitat pentru explicatii suplimentare pe domnul Deputat Viorel Baltaretu. Având în vedere importanța problemei, vă așteptăm în număr cât mai mare la aceasta dezbatere.

- Descarcă document

Potrivit atenționării meteorologice din 01.09.2021 emise de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administrația Națională de Meteorologie, județul Cluj se află sub incidența COD GALBEN în intervalul 01.09.2021 ora 10:00 - 02.09.2021 ora 10:00.
Fenomene vizate instabilitate atmosferică temporar accentuată.

- Descarcă document

ANUNȚ IMPORTANT ~ ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR SAT SĂLICEA
Începând din luna august - 31.08.2021, colectarea deșeurilor reciclabile se va efectua în ultima marți din lună

- Descarcă document

Iepure Florin - Aviz nr. 133 din 11.08.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu, documentație în vederea aprobării prin HCL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMLILALĂ P+M, AMENAJĂRI ACCES ȘI ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE

- Descarcă document

Proces verbal de afișare a Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 125, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 141, 149, 150 din UAT Ciurila

- Descarcă document

Program de informare a cetățenilor privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 - 2023 ( PNCCF ) - înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

- Descarcă document

În perioada iulie-august se desfășoară activitățile de recrutare, respectiv de admitere la ACADEMIA DE POLIȚIE ”ALEXANDRU IOAN CUZA” din București, unde 2 locuri sunt destinate pentru persoanele de etnie romă. În acest sens vă adresăm rugămintea să informați membri comunității etniei roma în legătură cu oferta educațională existentă. Mai multe informații despre aceste oferte, modalitate de înscriere, condiții de îndeplinit, etc, se pot obține de pe pagina WEB a I.J.J Cluj www.jandarmeriaardeleana.ro

- Descarcă document

Locuitorii Munților Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în perioada interbelică și care au fost anulate în perioada regimului totalitar, asigurându-se astfel continuarea practicării unor meșteșuguri tradiționale și schimbul de produse din lemn cu produse necesare asigurării traiului.

- Descarcă document

Anunț privind licitația publică cu strigare în vederea închirierii unui teren în suprafață de 2000 mp în vederea construirii unui depozit de lemne din sat Sălicea, comuna Ciurila, aparținând domeniului privat al comunei Ciurila

- Descarcă document

Anunț important privind alimentarea cu apă potabilă, în atenția cetățenilor din satele Ciurila, Filea de Jos și Filea de Sus, Comuna Ciurila. Având în vedere situația creată, ca urmare a deficitului major de apă potabilă, vă solicităm, să nu irosiți utilizarea acesteia în activitățile agricole desfășurate, prin udarea în grădini. Vă aducem la cunoștință faptul că, primăria comunei Ciurila, în parteneriat cu Compania de apă Arieș, caută soluții pentru rezolvarea situației, datorită deficitului de apă potabilă.
Cu considerație,
Primăria Comunei Ciurila,
Primar
Popa Teodor Cristinel

- Descarcă document

Prin prezenta, vă informăm că este necesar a se interveni în instalațiile de 20KV existente în gestiunea COR MTJT Cluj, pentru a remedia unele puncte slabe și pentru a da curs unor lucrări, care au drept scop îmbunătățirea serviciilor furnizate către consumatori, respectiv prevenirea avariilor pe liniile de 20KB (LEA 20KV FLOREȘTI BĂIȘOARA) și reducerea timpilor de realimentare a consumatorilor. În acest sens vă comunicăm ca îin data de 16.06.2021, între orele 9-16, se va întrerupe alimentarea cu energie electrică în com. Savadisla și Ciurila, fiind afectați consumatorii de pe următoarele străzi:

- Descarcă document

Anunț important Vă informăm că în data de Miercuri 19.05.2021, între orele 09:00 - 14:00, se va întrerupe alimentarea cu energie electrică în localitatea Sălicea. Motiv: intervenție la instalațiile de 20 KV, pentru unele remedieri în vederea îmbunătățirii serviciilor furnizate către consumatori. Informarea a fost transmisă de către DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMÂNIA - SUCURSALA CLUJ

- Descarcă document

Sâmbătă 17 Aprilie, începând cu ora 10:00, in Satele SĂLICEA și CIURILA se va desfășura acțiune de ecologizare. Toate persoanele care-și doresc o comună mai curată, sunt invitate să participe la această acțiune, alături de conducerea și personalul primăriei, consilieri locali, beneficiarii Legii 416/2001 și voluntari.
Persoanele interesate de un mediu curat , sunt așteptate la sediul Primăriei Ciurila și la scena din Sălicea. Materialele de igiena vor fi puse la dispoziție (mănuși, saci menajeri și măști de protecție) de catre personalul Primariei. Împreună reușim să păstrăm Comuna Ciurila curată !

- Descarcă document

Proiect de buget pe anul 2021

- Descarcă document

Comuna Ciurila titular al proiectului Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în localităţile Ciurila, Filea de Jos, Filea de Sus, Pădureni, Pruniş, Sălicea, Sălişte, Şutu, comuna Ciurila, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în localităţile Ciurila, Filea de Jos, Filea de Sus, Pădureni, Pruniş, Sălicea, Sălişte, Şutu, comuna Ciurila, jud.Cluj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţiolor nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele - 09:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.

- Descarcă document

În data de 17.03.2021, între orele 9-12, se va întrerupe alimentarea cu energie electrică în loc. Sălicea, fiind afectați consumatorii pe Str. Principală nr.22-168; 240-340

- Descarcă document

Anunț privind utilizarea terenului de sprot din sat Sălicea, com. Ciurila

- Descarcă document

Primăria Ciurila informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.

Detalii pe site-ul ANDPDCA

Utilajul buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Ciurila, jud. Cluj, poate fi închiriat pentru prestarea de lucrări specifice către persoane fizice și juridice, astfel:

- Descarcă document

Notificare pentru toți proprietarii de terenuri cu vegetație forestieră aflate de-o parte și de alta a drumurilor județene de pe raza UAT

- Descarcă document

privind aprobarea asocierii Comunei Ciurila în vederea constituirii Regiei Autonome "Ocolul Silvic Șoimul Arieș", constituirea Regiei Autonome ”Ocolul Silvic Șoimul Arieș”, în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităților administrativ-teritoriale mun. Turda, Comuna Aiton, Comuna Baciu, Comuna Ceanu Mare, Municipiul Câmpia Turzii, Comuna Feleacu, Comuna Luna, Comuna Lupșa, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Moldovenești, Comuna Ocoliș, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Petreștii de Jos, Comuna Săndulești, Comuna Sanger, Comuna Tăureni, Comuna Tritenii de Jos, Municipiul Turda, Comuna Tureni, Comuna Valea Largă, Comuna Viișoara, Comuna Zau de Câmpie și aprobarea Regulamentului activității de administrare a pădurilor în regim silvic

- Descarcă document

Proiect finanțat in cadrul Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD). Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

- Descarcă document

Orar linia 40 - M16 Ciurila din 13.01.2021

- 12.01.2021 Orar linia 40 - M16

În perioada Sărbătorilor din data de 28.12.2020 până în data de 10.01.2021 se suspendă cursa de la 13.35 spre Ciurila. Rămâne până în Făget.

28.12.2020 Orar linia 40 - M16

18.12.2020 Anunț lucrări cadastru sistematic

18.12.2020 Harta model

U.A.T. Ciurila propune spre dezbatere publică următorul ”REGULAMENT PRIVIND GESTIONAREA CÂINILOR CU STĂPÂN DIN COMUNA CIURILA, JUD. CLUJ”

14.12.2020 Regulament

02.11.2020 Anunț privind acordarea ajutoarelor de încalzire

02.11.2020 Acte necesare acordare ajutor încălzire

Anunț privind închirierea prin licitație publică a terenului de sport din sat Sălicea și a unui teren aferent situat între cele două drumuri județene, 107 R și 103 Z, pentru desfășurarea de activități sportive.
Detalii în documentul atașat

- Descarcă document

Data Nr. Descriere Fișiere
07.11.2022 238 Aviz favorabil PUD - Pop Silvasan Vlad pentru CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ, ACCES, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE generat de imobilul de teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 52572 Ciurila
07.11.2022 232 Aviz favorabil PUD - Cacuci Mihai-Liviu / Aviz favorabil pentru Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, IMPREJMUIRE, ACCES generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 61410 Ciurila
10.10.2022 214 Aviz favorabil PUD - Trif Laurean / Aviz favorabil pentru Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE CASĂ FAMILIALĂ, ACCES, ÎMPREJMUIRE. AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE generat de imobilul identificat prin extrasul de carte funciară nr. 60240 Ciurila
30.09.2022 199 Aviz favorabil PUD - Butuza Ioan-Andrei / Aviz favorabil pentru Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMLILIALĂ, AMENAJARE INCINTĂ generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 51920 Ciurila
30.09.2022 196 Aviz favorabil PUD - Voinea Raluca Cristina / Aviz favorabil pentru CONSTRUIRE PATRU LOCUINȚE PROTEJATE, generat de imobilul teren - identificat prin extrasele de carte funciară nr. 55670 UAT Ciurila
30.09.2022 77 Aviz favorabil PUD - Câmpan Viorel-Marinel / Aviz favorabil pentru Plan Urbanistic de Zonă pentru INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, SISTEMATIZARE VERTICALĂ, ACCESE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE generat de imobilul teren identificat prin extrasele de carte funciară nr.55402, 50005 UAT Ciurila
11.08.2022 159 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Certificat de urbanism nr. 514 din 14.04.2022 în scopul Elaborare documentație P.U.D. și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire locuințe familiale, modificări interioare, exterioare și extindere corpuri existente C1, C2, împrejmuire teren, amenajări exterioare, branșamente și racorduri la rețelele de utilități
04.07.2022 57 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Certificat de urbanism nr. 45 din 20.01.2021 în scopul Elaborare Plan urbanistic zonal pentru INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN, PARCELARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE
04.04.2022 63 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Certificat de urbanism nr. 1119 din 05.07.2022 în scopul elaborare documentație P.U.D. și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a obiectivului spălătorie auto automatizată și demontabilă, totem, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități urbane
22.03.2022 37 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Popa Teodor Cristinel, aviz favorabil Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ DUPLEX, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE, generat de imobilul teren identificat prin extrasele de carte funciară nr. 62617, 62037 UAT Ciurila
11.03.2022 - Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Nicorici Marcel Florin și Nicorici Adriana aviz favorabil pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ACCES, ÎMPREJMUIRE FOSA SEPTICĂ, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI NOI LA REȚELELE DE UTILITĂȚI URBANE
10.03.2022 - Documentație privind aprobarea PUD prin HCL Baias David, aviz favorabil pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ACCES, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI NOI LA REȚELE DE UTILITĂȚI URBANE generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 61078 Ciurila
08.03.2022 - Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Budușan Mihai Vasile, aviz favorabil pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, BAZIN VIDANJABIL, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 55061 Ciurila
18.02.2022 41 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL /Lehene Ioan și Lehene Eugenia aviz favorabil nr. 41 din 21.02.2022 pentru Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE, generat de imobilul identificat prin extrasele de carte funciară nr. 52852 UAT Ciurila
14.02.2022 37 Kund Bogdan Aron aviz nr.24 din 03.02.2022 pentru Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ACCES, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA REȚELELE DE UTILITĂȚI generat de imobilul teren identificat prin extrasele de carte funciară nr. 54848 UAT Ciurila
03.02.2022 24 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Buzilă Anton Emanuel aviz nr.24 din 03.02.2022 pentru Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACCES, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 61069 Ciurila
03.02.2022 22 Tanta Iulia Andrada aviz nr.22 din 03.02.2022 pentru Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ACCES, IMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr.52549 Ciurila
08.11.2021 195 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL /Bene Ionuț aviz nr.195 din 08.11.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE UNIFAMILIALE, ACCES, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA REȚELELE DE UITILITĂȚI URBANE generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 57432 Ciurila
27.10.2021 189 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Găzdac Marcel aviz nr.189 din 27.10.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ, FOSĂ SEPTICĂ, ACCES, FOSA SEPTICA, IMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI NOU LA REȚELELE DE UTILITĂȚI URBANE generat de imobilul teren identificat prin extrasele de carte funciară nr. 55710, 55712 Ciurila
27.10.2021 186 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Găvan Alexandru Dan - Aviz nr. 186 din 27.10.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE UNIFAMILIALE generat de imobilul teren identificat prin extrasele de carte funciară nr. 50785, 54032 Ciurila
14.10.2021 178 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Munteanu Delia-Lucia aviz nr. 178 din 14.10.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE, ACCES, BAZIN VIDANJABIL, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA REȚELELE DE UTILITĂȚI URBANE generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 60383 Ciurila
14.09.2021 157 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Bălan Mugur - Aviz nr. 157 din 14.09.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu, documentație în vederea aprobării prin HCL pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, GARAJ, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA REȚELELE DE UTILITĂȚI URBANE, DESFIINȚARE IMOBILE C1, C2, C3
13.09.2021 156 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Tantau Gavrila - Aviz nr. 156 din 13.09.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu, pentru Plan Urbanistic de Detaliu pentru CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE UNIFAMILIALE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACCES, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA REȚELELE DE UTILITĂȚI URBANE generat de imobilul teren identificat prin extrasul de carte funciară nr. 55599 Ciurila
01.09.2021 129 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Gurau Cătălin - Aviz nr. 129 din 11.08.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu, documentație în vederea aprobării prin HCL pentru PUD CONSTRUIRE CASA UNIFAMILIALĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, MICROSTAȚIE DE EPURARE, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENTE ȘI RACODRURI LA REȚELELE DE UTILITĂȚI URBANE
11.08.2021 127 Documentație privind aprobarea PUD prin HCL / Boian Rareș Florin - Aviz nr. 129 din 11.08.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu, documentație în vederea aprobării prin HCL pentru elaborare P.U.D. și documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de MODIFICARE ȘI MANSARDARE CORP C1 - CASĂ FAMILIALĂ, branșamente și racoduri noi la rețelele de utilități urbane
05.07.2021 96 Documentatie privind aprobarea PUD prin HCL / Moruțan Liana Nineta - Aviz nr. 96 din 05.07.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu, documentație în vederea aprobării prin HCL pentru PUD pentru construire casă familială din 2 corpuri, acces, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețele de utilități urbane în sat Sălicea
02.06.2021 95 Documentatie privind aprobarea PUD prin HCL / Popa Claudiu - Aviz nr. 95 din 05.07.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu
01.07.2021 92 Documentatie privind aprobarea PUZ prin HCL / Hadarean Marcel - Aviz nr. 92 din 01.07.2021 pentru Plan Urbanistic de Zonă
29.06.2021 98 Documentatie privind aprobarea PUD prin HCL / Ivașco Vasile, Ivașco Irina, Ivașco Nicolae - Aviz nr. 98 din 06.07.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu
16.04.2021 62 Documentatie privind aprobarea PUZ prin HCL / Silivasan Szidonia - Aviz nr. 62 din 16.04.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu
DescriereFișier
REGULAMENT, MEMORIU, STRATEGIE
Regulament local de urbanism Vol. II (168 pag.)
Memoriu general 2021 Vol. I (86 pag.)
Strategia de dezvoltare spațială (30 pag.)
REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ
3.1.Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională, reședința de comună CIURILA
3.2 Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională, loc. SĂLICEA
3.3 Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională, loc. SĂLIȘTE
3.4 Reglementări urbanistice - Zonificare funcționala, loc. PRUNIȘ
3.5 Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională, loc. PĂDURENI
3.6 Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională, loc. ȘUTU
3.7 Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională, loc. FILEA DE JOS
3.8 Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională, loc. FILEA DE SUS
REGLEMENTĂRI - ECHIPARE EDILITARĂ
4.1 Reglementări - Echipare edilitară, reședința de comună CIURILA
4.2 Reglementări - Echipare edilitară, loc. SĂLICEA
4.3 Reglementări - Echipare edilitară, loc. SĂLIȘTE
4.4 Reglementări - Echipare edilitară, loc. PRUNIȘ
4.5 Reglementări - Echipare edilitară, loc. PĂDURENI
4.6 Reglementări - Echipare edilitară, loc. ȘUTU
4.7 Reglementări - Echipare edilitară, loc. FILEA DE JOS
4.8 Reglementări - Echipare edilitară, loc. FILEA DE SUS
REGLEMENTĂRI - UTR
6.1 Reglementări UTR, reședința de comună CIURILA
6.2 Reglementări UTR, loc. SĂLICEA
6.3 Reglementări UTR, loc. SĂLIȘTE
6.4 Reglementări UTR, loc. PRUNIȘ
6.5 Reglementări UTR, loc. PĂDURENI
6.6 Reglementări UTR, loc. ȘUTU
6.7 Reglementări UTR, loc. FILEA DE JOS
6.8 Reglementări UTR, loc. FILEA DE SUS

Reglementări urbanistice - Zonificare funcțională

- CIURILA

- SĂLICEA

- SĂLIȘTE

- PRUNIȘ

- PĂDURENI

- ȘUTU

- FILEA DE JOS

- FILEA DE SUS

- - -

- Plan de urbanism general 2017

- P.U.G. 2017 - Memoriu

- P.U.G. 2017 - Plan de mobilitate urbana

- P.U.G. 2017 - Strategia de dezvoltare

- Utilizarea terenurilor comuna Ciurila

- Planșe Ciurila 2017 / decembrie (arhiva Zip)

- Planșe Ciurila 2016 (arhiva Zip)


în curs de actualizare ...

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6) - (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:

- Descarcă document

Data Nr. dosar Executor judecătoresc Fișier
24.10.2022 Dosar 673/2020 SCPEJ ADAM DRAGOȘ și OSZOCZKI ANDRAS