Documente de interes public


Proces verbal de afișare a Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 125, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 141, 149, 150 din UAT Ciurila

- Descarcă document

Program de informare a cetățenilor privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015 - 2023 ( PNCCF ) - înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

- Descarcă document

În perioada iulie-august se desfășoară activitățile de recrutare, respectiv de admitere la ACADEMIA DE POLIȚIE ”ALEXANDRU IOAN CUZA” din București, unde 2 locuri sunt destinate pentru persoanele de etnie romă. În acest sens vă adresăm rugămintea să informați membri comunității etniei roma în legătură cu oferta educațională existentă. Mai multe informații despre aceste oferte, modalitate de înscriere, condiții de îndeplinit, etc, se pot obține de pe pagina WEB a I.J.J Cluj www.jandarmeriaardeleana.ro

- Descarcă document

Locuitorii Munților Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în perioada interbelică și care au fost anulate în perioada regimului totalitar, asigurându-se astfel continuarea practicării unor meșteșuguri tradiționale și schimbul de produse din lemn cu produse necesare asigurării traiului.

- Descarcă document

Anunț privind licitația publică cu strigare în vederea închirierii unui teren în suprafață de 2000 mp în vederea construirii unui depozit de lemne din sat Sălicea, comuna Ciurila, aparținând domeniului privat al comunei Ciurila

- Descarcă document

Popa Claudiu - Aviz nr. 95 din 05.07.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu

- Descarcă document

Hadarean Marcel - Aviz nr. 92 din 01.07.2021 pentru Plan Urbanistic de Zonă

- Descarcă document

Ivașco Vasile, Ivașco Irina, Ivașco Nicolae - Aviz nr. 98 din 06.07.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu

- Descarcă document

Silivasan Szidonia - Aviz nr. 62 din 16.04.2021 pentru Plan Urbanistic de Detaliu

- Descarcă document

Anunț important privind alimentarea cu apă potabilă, în atenția cetățenilor din satele Ciurila, Filea de Jos și Filea de Sus, Comuna Ciurila. Având în vedere situația creată, ca urmare a deficitului major de apă potabilă, vă solicităm, să nu irosiți utilizarea acesteia în activitățile agricole desfășurate, prin udarea în grădini. Vă aducem la cunoștință faptul că, primăria comunei Ciurila, în parteneriat cu Compania de apă Arieș, caută soluții pentru rezolvarea situației, datorită deficitului de apă potabilă.
Cu considerație,
Primăria Comunei Ciurila,
Primar
Popa Teodor Cristinel

- Descarcă document

Prin prezenta, vă informăm că este necesar a se interveni în instalațiile de 20KV existente în gestiunea COR MTJT Cluj, pentru a remedia unele puncte slabe și pentru a da curs unor lucrări, care au drept scop îmbunătățirea serviciilor furnizate către consumatori, respectiv prevenirea avariilor pe liniile de 20KB (LEA 20KV FLOREȘTI BĂIȘOARA) și reducerea timpilor de realimentare a consumatorilor. În acest sens vă comunicăm ca îin data de 16.06.2021, între orele 9-16, se va întrerupe alimentarea cu energie electrică în com. Savadisla și Ciurila, fiind afectați consumatorii de pe următoarele străzi:

- Descarcă document

Anunț important Vă informăm că în data de Miercuri 19.05.2021, între orele 09:00 - 14:00, se va întrerupe alimentarea cu energie electrică în localitatea Sălicea. Motiv: intervenție la instalațiile de 20 KV, pentru unele remedieri în vederea îmbunătățirii serviciilor furnizate către consumatori. Informarea a fost transmisă de către DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMÂNIA - SUCURSALA CLUJ

- Descarcă document

Sâmbătă 17 Aprilie, începând cu ora 10:00, in Satele SĂLICEA și CIURILA se va desfășura acțiune de ecologizare. Toate persoanele care-și doresc o comună mai curată, sunt invitate să participe la această acțiune, alături de conducerea și personalul primăriei, consilieri locali, beneficiarii Legii 416/2001 și voluntari.
Persoanele interesate de un mediu curat , sunt așteptate la sediul Primăriei Ciurila și la scena din Sălicea. Materialele de igiena vor fi puse la dispoziție (mănuși, saci menajeri și măști de protecție) de catre personalul Primariei. Împreună reușim să păstrăm Comuna Ciurila curată !

- Descarcă document

Proiect de buget pe anul 2021

- Descarcă document

Comuna Ciurila titular al proiectului Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în localităţile Ciurila, Filea de Jos, Filea de Sus, Pădureni, Pruniş, Sălicea, Sălişte, Şutu, comuna Ciurila, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în localităţile Ciurila, Filea de Jos, Filea de Sus, Pădureni, Pruniş, Sălicea, Sălişte, Şutu, comuna Ciurila, jud.Cluj.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţiolor nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele - 09:00-14:00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.

- Descarcă document

În data de 17.03.2021, între orele 9-12, se va întrerupe alimentarea cu energie electrică în loc. Sălicea, fiind afectați consumatorii pe Str. Principală nr.22-168; 240-340

- Descarcă document

Anunț privind utilizarea terenului de sprot din sat Sălicea, com. Ciurila

- Descarcă document

Primăria Ciurila informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.

Detalii pe site-ul ANDPDCA

Utilajul buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Ciurila, jud. Cluj, poate fi închiriat pentru prestarea de lucrări specifice către persoane fizice și juridice, astfel:

- Descarcă document

Notificare pentru toți proprietarii de terenuri cu vegetație forestieră aflate de-o parte și de alta a drumurilor județene de pe raza UAT

- Descarcă document

privind aprobarea asocierii Comunei Ciurila în vederea constituirii Regiei Autonome "Ocolul Silvic Șoimul Arieș", constituirea Regiei Autonome ”Ocolul Silvic Șoimul Arieș”, în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităților administrativ-teritoriale mun. Turda, Comuna Aiton, Comuna Baciu, Comuna Ceanu Mare, Municipiul Câmpia Turzii, Comuna Feleacu, Comuna Luna, Comuna Lupșa, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Moldovenești, Comuna Ocoliș, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Petreștii de Jos, Comuna Săndulești, Comuna Sanger, Comuna Tăureni, Comuna Tritenii de Jos, Municipiul Turda, Comuna Tureni, Comuna Valea Largă, Comuna Viișoara, Comuna Zau de Câmpie și aprobarea Regulamentului activității de administrare a pădurilor în regim silvic

- Descarcă document

Proiect finanțat in cadrul Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD). Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane

- Descarcă document

Orar linia 40 - M16 Ciurila din 13.01.2021

- 12.01.2021 Orar linia 40 - M16

În perioada Sărbătorilor din data de 28.12.2020 până în data de 10.01.2021 se suspendă cursa de la 13.35 spre Ciurila. Rămâne până în Făget.

28.12.2020 Orar linia 40 - M16

18.12.2020 Anunț lucrări cadastru sistematic

18.12.2020 Harta model

U.A.T. Ciurila propune spre dezbatere publică următorul ”REGULAMENT PRIVIND GESTIONAREA CÂINILOR CU STĂPÂN DIN COMUNA CIURILA, JUD. CLUJ”

14.12.2020 Regulament

02.11.2020 Anunț privind acordarea ajutoarelor de încalzire

02.11.2020 Acte necesare acordare ajutor încălzire


în curs de actualizare ...

- Plan de urbanism general 2017

- P.U.G. 2017 - Memoriu

- P.U.G. 2017 - Plan de mobilitate urbana

- P.U.G. 2017 - Strategia de dezvoltare

- Utilizarea terenurilor comuna Ciurila

- Planșe Ciurila 2017 / decembrie (arhiva Zip)

- Planșe Ciurila 2016 (arhiva Zip)


în curs de actualizare ...

În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) și ale prevederilor alin. (6) - (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative pentru următorii contribuabili:

- Descarcă document