Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 15.06.2022
# Nume, prenume Declarație de avere Declarație de interese
1 BOAR RONAMINA-CASANDRA
2 BOCOȘ MARIANA
3 COCEA SILVIA-LARISA
4 CORDIȘ IOAN MARCEL
5 FERTEA OVIDIU
6 IOSIF DORIAN-SIMION
7 MOCAN VALENTIN
8 MOREA VASILE
9 MUNCACIU NICOLAE
10 OPRIȘ DANIEL
11 PETER MARIANA SILVIA
12 POPA AURELIA
13 POPA TEODOR CRISTINEL
14 ROMAN MARINELA
15 RUS VOICHIȚA
16 SALATIG OANA
17 SAULIUC BOGDAN MIHAI
18 SOTELECAN SERGIU-LUCIAN
19 TRIF MIRELA ADELA

Arhiva 2021 (format ZIP)