Declarații de avere și interese

Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.

Declarațiile se depun anual, până la data de 15 iunie.
Actualizat la 16.11.2020
# Nume, prenume Declarație de avere Declarație de interese
1 BOAR RONAMINA-CASANDRA
2 BOCOȘ MARIANA
3 CORDIȘ IOAN MARCEL
4 FERTEA CĂLINA
5 FERTEA OVIDIU
6 MOLDOVAN RADU-MIHAI
7 MOREA VASILE
8 MUNCACIU NICOLAE
9 POPA AURELIA
10 POPA TEODOR CRISTINEL
11 ROMAN MARINELA
12 RUS VOICHIȚA
13 SAMOILĂ FLORIN PAUL
14 SAULIUC BOGDAN MIHAI
15 TRIF MIRELA ADELA