Cariera, concursuri, posturi vacante.

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.


Data Descriere Fișier
16.05.2019 Anunț concurs funcții publice. Primăria comunei Ciurila cu sediul în loc. Ciurila, str. Principală nr.5, jud. Cluj, în baza Leg. nr.188/1999 și H.G. nr.611/2008, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pentru funcții publice:
09.04.2019 Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice referent III - asistent, Comp. I.S.U., lucrător S.V.S.U.
09.04.2019 Anunț privind rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru participarea la concursul din data de 11.02.2019, în scopul ocupării, pe durată nedeterminată, a funcției publice de execuție vacante - lucrător cu atribuții pe linie S.V.S.U., referent asistent, clasa III - Compartiment situații de urgență