Reactualizare a planului urbanistic general

Anunt privind intenta de reactualizare a planului urbanistic general al comunei Ciurila.