Anunt privind intentia de reactualizare a Planului Urbanistic General al comunei Ciurila.

 

Data  10.04. 2017

 

 

ANUNT

PRIVIND INTENTIA DE REACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CIURILA- ETAPA DE ELABORARE SI DOCUMENTARE A STUDIILOR DE FUNDAMENTARE-propunere a unitatii teritoriale de referinta (UTR-uri) pentru fiecare localitate componenta a comunei Ciurila

 

Consiliul Local si Primaria Comunei Ciurila, invita cetatenii Comunei Ciurila, in data de 28.04.2017, ora 11:00, la sediul Primariei Comunei Ciurila-sala de sedinte, pentru participarea la dezbateri in vederea transmiterii de comentarii , observatii, propuneri sau nevoi exprimate in privinta  reactualizarii PUG Ciurila (Plan Urbanistic General)- extinderea intravilanelor localitatilor componente ale comunei Ciurila,  etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare- propunere a unitatii teritoriale de referinta (UTR-uri) pentru fiecare localitate componenta a comunei Ciurila, avand in vedere ca P.U.G Ciurila aflat in vigoare in prezent a fost elaborat in anul 2005  si aprobat prin HCL 30/9.12.2005, perioada in care au intervenit schimbari majore in viata sociala si economica.

 

Consliliul Local al Comunei Ciurila prin

Primar Popa Teodor Cristinel

Consilier juridic,

Trif Mirela