ANUNT CONCURS – FUNCTII PUBLICE

Primaria comunei Ciurila cu sediul in loc. Ciurila, str. Principala, nr. 5, jud. Cluj, in baza legii nr. 188/1999 si H.G. nr. 611/2008, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant pentru functia publica:

Denumirea postului: funcie publica de executie – lucrator cu atributii pe linie S.V.S.U, referent asistent, clasa III – compartimentul situtii de urgenta.