Alimentarea cu apa in localitatea Salicea, comuna Ciurila, judetul Cluj.

A. Partile scrise
1. Date generale
2. Descrierea generala a lucrarilor
2.1. Descrierea lucrarilor
a) Amplasamentul
b) Topografia
c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei
d) Geologia si seismicitatea
e) Prezentarea proiectului pe specialitati
f) Devierile si protejarile de utilitati afectate
g) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si alte asemenea lucrari definitive si provizorii
h) Cai de acces permanente, cai de comunicatii si alte asemenea
i) Trasarea lucrarilor
j) Antemasuratoarea
2.2. Memorii tehnice pe specialitati
2.2.1. Memoriul tehnic pentru Instalatii hidraulice – Conducta de alimentare cu apa
2.2.2. Memoriul tehnic pentru Constructii
2.2.3. Memoriul tehnic pentru Instalatii electrice, de monitorizare si automatizare (SCADA)
2.3. Restrictii impuse de procedurile de exploatare ale Autoritatii Contractante
2.4. Restrictii privind impactul asupra mediului
2.5. Documentele Antreprenorului pentru revizuire si aprobare de catre Inginer
2.6. Standarde si Normative

B. Partile desenate

1 Plan de incadrare in zona cu viza OCPI

CONDUCTA DE ALIMENTARE CU APA

2 Plan de situatie general EdA 1 : 10.000

3 Coordonator planuri de situatie EdA C

4 Plan de situatie EdA 0 ÷ EdA 9 1:1000

5 Profile longitudinale PL 1 ÷ PL 8 1:1000

6 Profile transversale DJ Ptr 1

REZERVOR R1S V=100 MC

7 Plan de situatie rezervor R1S V=100 mc A1 01 1 : 200

8 Plan ansamblu rezervor R1S V=100 mc / Sectiuni A1 02 1 : 50

9 Plan fundatie rezervor R1S V=100 mc / Armare radier R1 01 1 : 20; 1:200

10 Instalatia hidraulica rezervor R1S IH R1S

11 Instalatia electrica rezervor R1S IE R1S

REZERVOR R2S V=200 MC

12 Plan de situatie rezervor R2S V=200 mc A2 01 1 : 200

13 Plan ansamblu rezervor R2S V=200 mc / Vederi A2 02 1 : 50

14 Plan fundatie rezervor R2S V=200 mc / Armare radier R2 01 1 : 50; 1:100

15 Instalatia hidraulica rezervor R2S IH R2S

16 Instalatia de electrica de putere rezervor R2S IE1 R2S

17 Schema monofilara IE2 R2S

18 Instalatia de legare la pamant rezervor R2S IE3 R2S

PLANSE DE DETALIU

19 Detalii terasamente. Refacere sistem rutier. Detaliu montaj

conducta facilitare bransamente. Masuri minime de securitate D1

20 Detaliu subtraversare drum D2

21 Detalii traversare curs apa D3

22 Detaliu montare hidrant suprateran D4

23 Detaliu montare pavele D5

24 Detaliu imprejmuire rezervor R2S D6

25 Camin de vane tip I. Cofraj. Armare R1

26 Camin de vane tip II. Cofraj. Armare R2

27 Camin de vane tip III. Cofraj. Armare R3

28 Camin de vane tip IV. Cofraj. Armare R4

29 Camin de vane tip V. Cofraj. Armare R5

ORGANIZARE SANTIER

30 Plan organizare de santier OS 1 : 1.000

Plansa 1
Plansa 2
Plansa 3
Plansa 4
Plansa 5
Plansa 6
Plansa 7
Plansa 8
Plansa 9
Plansa 10
Plansa 11
Plansa 12